Chuyên mục: Chu kỳ Kinh nguyệt

Chu kỳ Kinh nguyệt là chuỗi tổng hợp các hoạt động sinh lý lặp đi lặp lại hàng tháng ở bộ phận sinh dục của nữ. Là phụ nữ mình cần hiểu thật đúng đắn nhé.