Chuyên mục: U xơ cổ tử cung

U xơ cổ tử cung là một hiện tượng khối u hình thành từ tử cung. Chúng có thể chỉ là một khối u hoặc có thể là nhiều khối u liên kết lại thành đám có nhiều kích thước khác nhau từ 10 – 20 cm hoặc cũng có thể to hơn.