Chuyên mục: Viêm buồng trứng

Viêm buồng trứng là bênh Phụ khoa có thể dẫn đến vô sinh ở nữ giới.