Chuyên mục: Thu nhỏ Âm đạo

Thu nhỏ âm đạo là 1 quá trình tiểu phẫu được thắt chặt các cơ ở âm đạo, tái tạo lại thành âm đạo. giúp âm đạo của chị em được trở lại trạng thái bình thường như thời con gái!